Regjeringen vil få ukrainere raskere ut i jobb

Høye ankomster av fordrevne ukrainere gjør at botiden i asylmottak vil øke, varslet regjeringen i en pressekonferanse med UDI og IMDi tirsdag. Samtidig ønsker regjeringen å spisse introduksjonsprogrammet slik at flere kan komme raskere i jobb.

Sist oppdatert: 24. oktober 2023
  • Ukrainere med videregående opplæring fra før skal få tilbud om minst 15 timer arbeidsrettede elementer i uken som del av introduksjonsprogrammet, eller at arbeidsrettede elementer må utgjøre 50 prosent av programtiden.
  • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet tilskudd til å etablere et digitalt system for norskopplæring.
    I tillegg foreslår regjeringen å stramme inn vilkårene for forlengelse av introduksjonsprogrammet. Det betyr at programmet bare kan forlenges hvis deltakeren har arbeid eller arbeidspraksis.
  • Regjeringen foreslår også at kommunene kan avslå å gi introduksjonsprogram for personer som har jobb eller tilbud om arbeid.
  • Sammen med partene i arbeidslivet skal det også gjennomføres en informasjonskampanje om hvordan arbeidsgivere kan bidra.
  • Forslaget til endringer i introduksjonsprogrammet sendes på høring tirsdag 24. oktober.

Les hele pressemeldingen og se pressekonferansen

Fant du det du lette etter?