Språk som døråpner og portvokter

Gikk du glipp av seminaret den 24. januar? Sammen med Språkrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) inviterte vi til refleksjon og kunnskapsdeling om norskopplæring og integrering. Nå kan du se opptak av seminaret.

Sist oppdatert: 1. februar 2024

Rapporter

Presentasjoner

Om arrangementet

Nyankomne flyktninger og familiegjenforente får gratis norskopplæring i kommunen de bor i. Flere andre grupper av innvandrere faller utenfor det ordinære tilbudet om språkopplæring. Samtidig er flere rettigheter og stillinger i arbeidslivet knyttet til ferdigheter i norsk.

Hva betyr det egentlig å snakke norsk på nivå B1, og hvordan kommer man dit? Skal flyktninger fra Ukraina og arbeidsinnvandrere med mer midlertidige utsikter til opphold i Norge tilbake på skolebenken? Hvordan kan vi legge til rette for norskopplæring og tilgang til et norskspråklig fellesskap fremover?

Fant du det du lette etter?