Tomme pulter etter skoleferien

Er du bekymret for at en skoleelev skal etterlates i utlandet mot sin vilje?

Sist oppdatert: 16. mai 2023

Dersom du er bekymret for barn og unge som skal reise utenlands i sommer, kan du gå inn på IMDis nettportal Nora.

Sommerferien er en tid hvor mange reiser til utlandet. Noen barn og unge opplever å bli tatt med til utlandet mot sin vilje. For noen innebærer utenlandsreisen en risiko for tvangsekteskap, æresrelatert vold eller kjønnslemlestelse.

Når utsatte personer befinner seg i utlandet og ber om hjelp, er det begrenset hva norske myndigheter kan gjøre, selv om de utsatte er norske statsborgere eller har lovlig opphold i Norge. Å forebygge at barn og unge utsettes for skadelige utenlandsopphold er derfor svært viktig. Offentlige tjenester og skoler har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet og plikter å hjelpe barn og unge som er utsatt.

Fire statsråder har nå gått sammen om et brev som er sendt til alle landets kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere for å forhindre at barn utsettes for skadelig ufrivillig utenlandsopphold. De kommer med en oppfordring for å sette seg inn i utfordringen med skadelig ufrivillig utenlandsopphold.

Beredskapsbrevet 2023 finner du på regjeringen.no.

Fant du det du lette etter?