Utvalgte funn fra Integreringsbarometeret

Andelen i befolkningen som er positive til hvordan det går med integreringen, har økt siden starten av krigen i Ukraina. Det viser IMDis integreringsbarometer fra 2023.

Sist oppdatert: 1. mars 2024

27 prosent av respondentene i undersøkelsen mente at integreringen fungerer bra eller ganske bra ved utgangen av 2023. Tilsvarende andel lå på 22 prosent høsten 2021. På den annen side mener 40 prosent at integreringen fungerer dårlig, mot 44 prosent høsten 2021.

Holdninger til bosetting av flyktninger i egen kommune er tilbake til nivået som var observert før starten av krigen i Ukraina. 44 prosent av befolkningen mente i desember 2023 at deres kommune bør bosette flere flyktninger. I mars 2022 lå denne andelen på 59 prosent.
Det er klar nedgang siden mars 2023 i andelen som mener at Norge bør ta imot flere flyktninger. Støtten til å ta imot flere arbeidsinnvandrere er stabil.

Utvalgte funn fra integreringsbarometeret

Om undersøkelsen

På oppdrag fra IMDi har Institutt for samfunnsforskning (ISF) i løpet av 2022 og 2023 gjennomført fem runder med korte tilleggsundersøkelser til Integreringsbarometeret.
Hensikten med tilleggsanalysene er å følge med på utvikling i holdninger til innvandring og integrering etter flykningsankomstene fra Ukraina siden februar 2022. Spørreundersøkelsene ble sendt ut i mars 2022, mai 2022, oktober 2022, mars 2023 og november/desember 2023.

Om integreringsbarometeret

Integreringsbarometeret er en undersøkelse som viser utviklingen i befolkningens holdninger til innvandring, mottak av flyktninger og integrering. Integreringsbarometeret gjennomføres jevnlig siden 2005. Lange tidsserier og stor bredde i spørsmålene, gjør barometeret til den mest omfattende undersøkelsen av holdninger til innvandring og integrering i Norge.

Fant du det du lette etter?