Vær med på å utvikle IMDis nye tall- og statistikksider!

Vi skal fornye våre tall- og statistikksider slik at det blir enklere for brukerne å hente ut relevante data selv. Nå trenger vi din hjelp for å gjøre sidene mer relevante og brukervennlige.

Sist oppdatert: 11. januar 2022

IMDi setter brukerne i sentrum, og trenger innspill fra deg. Vi setter stor pris på om du bruker 5 minutter på å svare på en spørreundersøkelse om våre tall- og statistikksider, og på den måten hjelpe oss med å gjøre statistikk på integreringsfeltet lettere tilgjengelig for alle.

IMDi har ansvar for å oppsummere og presentere tall og statistikk på integreringsfeltet i Norge. For at dette skal tas i bruk av andre sektorer, frivilligheten, media og allmennheten, har IMDi behov for en ny plattform som gjør tall og statistikk mer tilgjengelig. På denne nye plattformen skal statistikk fra indikatorarbeidet, deriblant ny integreringslov, presenteres på en oversiktlig måte.

1. januar 2021 trådte Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) i kraft. Integreringsloven skal gi asylsøkere og innvandrere relevant kompetanse, tilgang til arbeidsmarkedet og muligheten til å bli økonomisk selvstendige. I den forbindelse fikk IMDi i oppdrag å utvikle et system for å måle gjennomføring, innsats og resultater av integreringsreformen, og den nye tall- og statistikkløsningen er en forutsetning for tilgjengeliggjøring av indikatorer for ny integreringslov.

Oppdraget skal dekke tre separate behov.

  1. Departementet skal evaluere integreringslovens og integreringsreformens resultater og vurdere disse opp mot føringene i regjeringens integreringsstrategi.
  2. Kommunene og fylkeskommunene skal få tilgang til styringsinformasjon og ha relevant datagrunnlag for å sette seg resultatmål for eget integreringsarbeid.
  3. IMDi skal få styrket kunnskapsgrunnlag som støtte i sitt arbeid som samordner og pådriver på integreringsfeltet.
Fant du det du lette etter?