ICDP står for «International Child Development Programme» og er en metode for å veilede foreldre. Det finnes en egen variant av veiledningen som er rettet mot foreldre med minoritetsbakgrunn.

Gjennom veiledningen får deltakere hjelp til å reflektere sammen med andre foreldre over egen omsorgspraksis og hvordan denne kan benyttes i et nytt samfunn. Målet er å skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst og dermed fremme integrering.

ICDP-veiledning foregår i grupper med to veiledere. Nå tilbyr Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) opplæring for veiledere i samarbeid med IMDi også i Sør-Norge og Vest-Norge. Midt-Norge og Nord-Norge har hatt tilbudet siden mars. 

Hvem kan delta?

Tilbud om veilederopplæring går nå ut til ansatte i kommunene i Sør-Norge (Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark) og Vest-Norge (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) som jobber med deltakere i introduksjonsprogram. Dette kan være ansatte som jobber som programrådgiver, helsesøster, lærer m.v.

Ansatte i kommunene i Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag) og Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) fikk tilbud i mars og er i gang med opplæringen. 

Veilederopplæringen som tilbys, er minoritetsversjonen av ICDP. Denne versjonen innebærer at den ene veilederen har minoritetsspråklig bakgrunn, og den andre norsk bakgrunn.

Kommuner som ønsker ICDP-kompetanse, må derfor rekruttere to veiledere, med henholdsvis minoritetsspråklig og norsk bakgrunn.

De som søker om å få veilederkompetanse må i utgangspunktet ha høyskoleutdanning, men det kan gjøres unntak etter en nærmere vurdering. Deltakerne må kunne forstå godt norsk.

Hva innebærer opplæringen?

Opplæringen består av undervisning, veiledning, samt gjennomgang og tilbakemeldinger på deltakernes logger. Deltakere får også håndbok for veiledere.

For å bli sertifisert veileder i ICDP må du:

 • Delta på tre obligatoriske samlinger à to dager med undervisning og øvelser
 • Gjennomføre en veiledningsgruppe for foreldre (egentrening) bestående av 12 møter a 1 ½ - 2 timer hver gang. Møtene gjennomføres ca. en gang per uke i 12 uker. I opplæringsfasen må det regnes ca. tre timer til for- og etterarbeid per møte.
 • Delta på tre obligatoriske veiledningsdager mens egentrening pågår (tre enkeltstående dager)
 • Skrive loggbok fra arbeidet som skal godkjennes av trenerne

Kommuner som ønsker å sertifisere veiledere i ICDP forplikter seg til å:

 • Forankre ICDP-arbeidet i virksomhetens ledelse og planer
 • Rekruttere foreldre til gruppen
 • Stille lokaler til disposisjon for gruppen
 • Frigi nødvendig tid til opplæring, egentrening og loggskriving for påmeldte ansatte
 • Legge plan for videre drift av grupper etter endt opplæring
 • Dekke eventuelle reise- og oppholdsutgifter for ansatte

Les mer om sertifisering av veiledere i ICDP hos Bufdir.

Tid, sted og påmelding

Det er plass til maksimum 24 deltakere på opplæringen. Dersom det blir flere påmeldte enn det er plass til, vurderer Bufdir søknadene etter søkernes kvalifikasjoner og hvor godt planen for å benytte kompetansen er forankret i kommunen.

Når påmelding er mottatt og plass tildelt, vil deltakerne får tilsendt praktisk informasjon om hotell, program osv.

Under finner tid og sted for samlingene. De to veiledningsdagene vil bli gjennomført høsten 2017 etter nærmere avtale med deltakerne.

Opplæring for kommuner i Sør-Norge

Opplæringen for kommuner i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark vil foregå ved Clarion Hotel Tyholmen i Arendal. Tidspunkt for samlinger i Sør-Norge: 

 • 1. samling: 21.-22. september 2017
 • 2. samling: 23.-24. oktober 2017
 • 3. samling: 10.-11. januar 2018

 

Opplæring for kommuner i Vest-Norge

Opplæringen for kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil foregå ved Scandic Bergen Airport, ved Flesland i Bergen. Tidspunkt for samlinger i Vest-Norge: 

 • 1. samling: 11.-12. september 2017
 • 2. samling: 17.-18. oktober 2017
 • 3. samling: 4.-5. januar 2018

Opplæring for kommuner i Midt-Norge

Opplæringen for kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag vil foregå ved Quality Hotel Grand i Kristiansund. Tidspunkt for samlinger i Midt-Norge:

 • 1. samling: 22. og 23. mai 2017
 • 2. samling: 21. og 22. juni 2017
 • 3. samling: 30. og 31. august 2017

Opplæringen er i gang.

Opplæring for kommuner i Nord-Norge

Opplæringen for kommuner i Nordland, Troms og Finnmark vil finne sted ved hotell Scandic Havet i Bodø. Tidspunkt for samlinger i Nord-Norge:

 • 1. samling: 3. og 4. mai 2017
 • 2. samling: 13. og 14. juni 2017
 • 3. samling 24. og 25. august 2017

Opplæringen er i gang.

Pris

Selve opplæringen er gratis. Bufdir dekker også dagpakke (lunsj og kaffe/te) på opplærings- og veiledningsdagene.

Kommunen må selv dekke eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold. Deltakere som har behov for overnatting må booke dette individuelt direkte hos hotellene.

Kontaktpersoner

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bufdir:

Lær fra de andre kommunene:

Trygge foreldre i Rælingen

Hvordan mestre foreldrerollen i et nytt land? I Rælingen bruker de foreldreveiledningskurs for å gi innvandrerforeldre og barna deres en bedre start i integreringsprosessen. Kurset er obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.