Informasjon om behandling av personopplysninger til beboere på mottak

Informasjonen under handler om hvordan IMDi behandler personopplysninger om beboere på asylmottak. Informasjonen er oversatt til flere språk.

Sist oppdatert: 16. desember 2019

Hvilke av dine personopplysninger behandles?

Under bosettingssamtalen kan det komme fram personopplysninger om deg, som er relevant for din bosetting. Disse personopplysningene behandles av offentlige organer i Norge i forbindelse med din bosetting (dette følger av introduksjonsloven § 25 første ledd bokstav d og av lovens forskrift om behandling av personopplysninger § 8).

Følgende opplysninger vil behandles av oss:

  • særlige forhold det bør tas hensyn til ved bosettingen
  • tidspunkter og adresser og ditt morsmåt
  • foretrukket tolkespråk

Når det er nødvendig for bosettingen, kan også følgende opplysninger behandles: 

  • etnisk opprinnelse
  • religiøs oppfatning og tilknytning
  • straffbare forhold
  • helseforhold
  • seksuelle forhold som legning og kjønnsidentitet

Dersom vi skal behandle opplysninger om dine helseforhold må du signere en samtykkeerklæring. Den viser at du samtykker til at helsepersonell deler helseopplysninger om deg og samtidig at vi kan behandle disse opplysningene. De ansatte på mottaket kan hjelpe deg med denne samtykkeerklæringen.

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?

Vi behandler dine personopplysninger for å kunne bosette deg på best mulig måte etter dine bosettings- og kvalifiseringsbehov. Personopplysninger om deg vil bare behandles for dette formålet. Vi behandler kun helseopplysninger ved bosetting dersom du har alvorlige funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker, eller andre helseutfordringer som nødvendiggjør tilrettelegging av bolig.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Etter bosettingssamtalen vil mottaket (som er underlagt UDI) kunne dele relevante personopplysninger med IMDi, NAV, fylkeskommunen og bosettingskommunen. Delingen av informasjon skjer på en sikker måte gjennom det digitale systemet IMDinett, hvor samhandlingen mellom IMDi og kommunene foregår.

Vi sletter opplysningene senest etter 15 år etter tidspunktet for bosetting (jf. forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 16 annet ledd).

Fant du det du lette etter?