Å samtale via tolk

I starten av en tolket samtale bør brukeren få informasjon om tolkens rolle, og om hvordan man samtaler via tolk. Her kan du laste ned denne informasjonen på flere språk.

Utgitt: 2006

Noen ganger er det tolken som informerer om dette – på både norsk og tolkespråket. Andre ganger er det fagpersonen som informere på norsk, og tolken tolker. Hvem som informerer om tolkens rolle er noe tolken og fagpersonen må avklare på forhånd.

Presentasjon av tolkens rolle bygger på tolkens yrkesetiske retningslinjer, og bør ha med punktene under.

Her er orienteringen formulert som at det er tolken som fremfører den:

  • Tolken vil tolke det som kommer til uttrykk og ikke utelate, legge til eller endre noe av innholdet.
  • Tolkens oppgave er å gjengi innholdet i alt dere sier til hverandre - uten å utelate, legge til eller endre noe.
  • Tolken vil opptre upartisk i samtalen, og kan ikke bidra med egne meninger eller råd.
  • Altså dere har selv ansvaret for innholdet og gangen i samtalen.
  • Snakk derfor direkte til hverandre, og ikke til tolken. Ikke si «spør ham om han vil…», men spør direkte: «vil du?».
  • Hvis det er noe tolken ikke oppfatter eller forstår, vil tolken be deg gjenta eller forklare, og så tolke din forklaring.
  • Tolken er underlagt streng taushetsplikt, og har ikke lov til å snakke med noen om det tolken får vite. Samtalen mellom dere er derfor å betrakte som fortrolig.
  • Tolkens eventuelle notater vil bli makulert i deres påsyn.
  • Tolken omtaler seg selv som «tolken».

Se flere brosjyrer og håndbøker om

tolking og likeverdige offentlige tjenester.

Fant du det du lette etter?