Bruk av lokale ressurspersonar med innvandrarbakgrunn i informasjonsarbeid

Denne rettleiaren er til leiarar og tilsette i kommunar som ønsker å bruke lokale ressurspersonar i formidlinga av viktig informasjon til innvandrarbefolkninga.

Utgitt: 26. januar 2021

Formålet er å vise korleis kommunar kan nå betre ut til alle innbyggarane, også personar som har avgrensa norskkunnskapar og digital kompetanse eller lite kontakt med det norske samfunnet.

Stadig ny informasjon, kombinert med ulike nasjonale og lokale råd, gjer det krevjande for kommunar å nå ut med informasjon gjennom ordinære kanalar under pandemien. Bruk av alternative informasjonskanalar og samarbeid med frivillige organisasjonar og lokale ressurspersonar sikrar at fleire innbyggarar får riktig informasjon til riktig tid. 

Ein ressursperson er ein person som fungerer som bindeledd mellom lokale myndigheiter og ei innvandrargruppe eller eit miljø, og kan vere ei viktig brikke i krise- og beredskapsarbeidet i kommunen.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

innvandrerbefolkningen.

Fant du det du lette etter?