Bruk av tolk som følge av situasjonen i Ukraina

Denne veilederen er til ledere og ansatte i kommuner som har behov for tolk i tjenesteyting til flyktninger fra Ukraina.

Utgitt: 4. april 2022

Formålet med denne veilederen er å gi råd om bruk og bestilling av kvalifiserte tolker når det er behov for å sikre at viktig informasjon når frem til deler av befolkningen med begrensede eller ingen norskkunnskaper.

Informasjonsbehovet hos de som kommer til Norge fra Ukraina er stort. Denne veilederen forteller i hvilke situasjoner du skal bruke tolk når det dreier seg om rettsikkerhet og forsvarlige tjenester, og når man kan gi informasjon ved hjelp av tospråklige ressurspersoner, tjenesteytere eller på annen måte gjennom skriftlig informasjon.   

Å bruke tolk er en nødvendig del av tjenesteytingen, ikke noe som kommer i tillegg. Fra 01.01.2022 tredde tolkeloven i kraft, og denne plikter offentlige virksomheter å bruke kvalifisert tolk.

Kvalifiserte tolker hjelper kommunens ansatte med å gjøre en effektiv jobb i kontakt med minoritetsspråklige personer og unngå tidkrevende misforståelser.

Denne veilederen kan sees i sammenheng med IMDis veileder for bruk av ressurspersoner (kommer), hvor bruken av frivillig sektor som et supplement til kommunenes informasjonsarbeid ut til innbyggerne med begrensede ferdigheter i norsk og data, eller som har liten kontakt med det norske samfunnet.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

tolking.

Fant du det du lette etter?