I håndboken kan du lese mer om de internasjonale og nasjonale rammene for arbeidet med enslige mindreårige, ulike økonomiske virkemidler og tilskuddsordninger. Deretter beskrives kort asylsøkerfasen, kartleggings- og forberedelsesfase til bosetting og arbeidet i bosettingskommunene.

Håndboken er en oppdatert versjon av håndbøkene fra 2001 og 2011, og adresserer de fleste problemstillingene som ble tatt opp der. Håndboken var ferdig revidert 30.6.2017.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

enslige mindreårige flyktninger.

Fant du det du lette etter?