Statsborgerseremoni – veileder for statsforvaltere

Nye statsborgere inviteres til å markere sin tilknytning til Norge ved deltakelse i en høytidelig statsborgerseremoni. Statsborgerseremonier arrangeres av statsforvalterne.

Utgitt: Februar 2021

Denne veilederen skal bidra til at statsforvalterne forbereder og gjennomfører oppgaven slik at seremonien styrker båndet mellom den nye borgeren og det norske samfunnet, og får den nye borgeren til å føle seg velkommen. Veilederen skal også bidra at alle nye, norske statsborgere mottar invitasjon til seremoniene, og at ordningen gjøres kjent ovenfor målgruppen.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

innvandrerbefolkningen og likeverdige offentlige tjenester.

Fant du det du lette etter?