Deltakerbevis for introduksjonsordningen

Kommunen skal utstede et deltakerbevis ved gjennomført eller avbrutt introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Sist oppdatert: 18. april 2016

Hva skal stå i deltakerbeviset?

Deltakerbeviset er dokumentasjon på tiltak og gjennomført opplæring. I deltakerbeviset bør det spesifiseres hva slags type opplæring som er brukt i norskopplæringen. For opplæring i samfunnskunnskap, skal kommunen angi omfang og varighet, samt eventuelle tiltak og særlige kurs.

Dersom programmet avsluttes før tiden, bør det framgå av beviset hvorfor vedkommende sluttet og hvor stor del av programmet som ble gjennomført.

Last ned deltakerbevis fra NIR

De som har tilgang til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) kan laste ned deltakerbevisene der. Lenken finnes under fanen «Kartlegging» i NIR, se nederst under «Deltakerbevis».

Bevisene finnes både på bokmål og nynorsk. Det kan krysses av om deltakeren har gjennomført 300 eller 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Omtale av prøveresultater finnes ikke lenger i deltakerbeviset, men i egne prøvebevis som skrives ut av prøvestedene.

Deltakerbevis for private og forhåndsgodkjente tilbydere

Godkjente private tilbydere og forhåndsgodkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere kan bestille mal for deltakerbevis ved å kontakte Kompetanse Norge.

Fant du det du lette etter?