Medvirkende til Tolkekonferansen 2024

Sist oppdatert: 29. mai 2024

Konferansier 

Ipek Mehlum

1 Ipek Mehlum, Foto Caroline Roka.jpg

Ipek er en norsk-tyrkisk skuespiller. Mehlums morsmål er tyrkisk tegnspråk. Hun er utdannet ved Nordic Black Teaterskole i Oslo. 

Ipek debuterte som skuespiller på Teater Manu i 1999, og har siden da spilt på flere teatre både nasjonalt og internasjonalt. Ipek er for tiden ansatt ved Teater Manu. I mars mottok hun Frivillighetsprisen 2024 for sitt arbeid med slampoesi på tegnspråk. 

Foto: Carolina Roka

Ammal Ahmed Haj Mohamed

2 Ammal, foto Matthis Kleeb.jpg

Ammal jobber for tiden som rådgiver ved direktøren sitt kontor hos IMDi. Hun er tidligere leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom,
og er i permisjon fra Sentralen der hun er produsent og leder for satsningsområdet
mangfold, inkludering og tilhørighet (Sentralen MINT). Hun ble i 2022 listet som en av stjerneskuddene i «33 under 33 stjerneskudd innen politikk og kulturlivet» for sitt arbeid og aktivisme.
 

Foto: Matthis Kleeb

Innledere 

Libe Rieber-Mohn

3 Libe Rieber-Mohn, Foto_Erik_Thallaug.jpg

Libe Rieber-Mohn har vært direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet siden 2016 og har erfaring fra akademia, offentlig sektor og politikk. Hun er utdannet sosiolog med grad fra Universitet i Oslo. 

Hun har jobbet som vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning, vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, gruppeleder for Arbeiderpartiets bystyregruppe i Oslo, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet og varaordfører i Oslo. Under pandemien ledet Libe to ekspertgrupper for å begrense smitte i innvandrerbefolkningen.

Foto: Erik Thallaug

Hanne Lene Skaaden

4 Hanne Skaaden, foto OsloMet.jpg

Hanne er professor ved tolkeutdanningen på Oslomet. Hun har arbeidet med profesjonalisering av tolkeyrket fra ulike innfallsvinkler, i Norsk tolkeforening, IMDi, UDI og ved UiO, og har utviklet en modell for nettbasert tolkeutdanning. Hovedtemaer i hennes forskning er profesjonalisering av tolkefunksjonen i offentlig sektor og tospråklighet som tolkens viktigste verktøy. 

Hun er forfatter av Den topartiske tolken (Universitetsforlaget 2013) og medforfatter av Ethics in Public Service Interpreting (Routledge 2020) samt bidragsyter i The Routledge Handbook of Public Service Interpreting (Routledge 2023). 

Foto: OsloMet

Assia Chelaghma

5 Assia Chelaghma.jpg

Assia er jurist og statsautorisert tolk i arabisk, og har en bachelorgrad i tolking fra OsloMet. Hun har blant annet jobbet i IMDi i avdeling TOLK, i Utlendingsnemnda og som utreder for lovutvalg om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold. For tiden skriver hun en kommentar til tolkeloven sammen med Jon Christian Fløysvik Nordrum. 

Foto: Privat

Jon Christian Fløysvik Nordrum

6 Jon Christian Fløysvik Nordrum, Foto universitetet i Oslo.png

Jon Christian er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der han underviser og forsker i offentligrettslige fag. Han har bred erfaring fra lovgivningsarbeid
og har deltatt iflere offentlige utredningsarbeid, blant annet var han medlem i Tegnspråkutvalget (NOU 2023: 20). For tiden skriver han en kommentar til tolkeloven sammen med Assia Chelagma.
 

Foto: Universitetet i Oslo

Magne Krogstad Asphjell

7 Magne Krogstad Asphjell, Foto Oslo Economics 1.jpg

Magne er partner i Oslo Economics. Han er utdannet samfunnsøkonom og har en doktorgrad innenfor empiriske analyser. Magne har gjennomført flere analyser og utredninger åå tolkeområdet de siste årene. Han vil presentere ferske resultater fra arbeidet med prosjektet Tolkemonitor, som følger utviklingen i indikatorer for tolkebehov i offentlig sektor etter innføringen av ny tolkelov. 

Foto: Oslo Economics

Hilde Fiva Buzungu

8 Hilde Fiva Buzungu.jpg

Hilde er sosialantropolog med doktorgrad i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Hun jobber som utredningsleder i IMDi hvor hun jobber med blant annet FoU-prosjektene på tolkefeltet og andre utredninger og analyser. 

Foto: Privat

Stig Strandli Gezelius

9 Stig S. Gezelius, foto Universitetet i Sørøst-Norge.png

Stig er professor i sosiologi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har forsket på tilsyn og lovlydighet i næringslivet siden slutten av 1990-tallet. Han har studert årsaker til at offentlige reguleringer etterleves og brytes. Gjennom studier i inn- og utland har han blitt særlig opptatt av norsk lovlydighetskultur. I de siste ti årene har han studert virkninger av offentlig tilsyn og virkemiddelbruk.  

Foto: universitetet i Sørøst-Norge

Hanne R. Løfsnes

10 Hanne Løfsnes, Foto Integrerings. og mangfokldsdirektoratet.jpg

Hanne er avdelingsleder for avdeling Tolk i IMDi siden 2018. Hun har mastergrad i tolking fra Frankrike og har studert økonomi og ledelse ved Sorbonne. Hun har jobbet flere år som frilanstolk i Frankrike, og etablerte i sin tid Tolkesentralen ved Oslo Universitetssykehus. 

Foto: IMDi

Yohan Shanmugaratnam 

11 Yohan Shanmugaratnam, foto_Klassekampen.jpg

Yohan er journalist i Klassekampen og sakprosaforfatter. Hans første bok "Vi puster fortsatt" ble kåret av Aftenposten til en av årets beste bøker i 2020. Han vant Bokhandelens sakprosapris 2021 for sin andre bok, "Bruddet: Byen som ville ha brexit". Hans siste bok er "Hjertet i to: Seks måneder med Karpe" fra 2022. Yohan er født på Sri Lanka, tilbrakte deler av barndommen i Japan og har vokst opp i Ås kommune.

Foto: Klassekampen

Hilde Haualand

12 Hilde Haualand, Foto OsloMet.jpg

Hilde er sosialantropolog og professor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved OsloMet. Hun underviser og forsker på samfunnsfaglige aspekter ved tegnspråk, døve og tolking. Hun ledet Tegnspråkutvalget som skrev NOU 2023:20, og var redaktør for boken "Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse".  

Foto: OsloMet

 

Carina Graversen

13 Carina Graversen, foto Martin Simonsen.jpg

Carina er Translatørforeningens talskvinne på tolkefeltet i Danmark, praktiserende tolk og arbeider for utdannelse og sertifisering av tolker. Hun har en ekstern lektorstilling på Københavns Universitet, er utdannet translatør og tolk og har en europeisk master i konferansetolking i italiensk.   

Foto: Martin Simonsen

Kristina Gustafsson

14 Kristina Gustafsson, Foto Linnéuniversitet.jpg

Kristina er dosent i sosialt arbeid ved Linnéuniversitet, hvor hun forsker på sosialt arbeid og migrasjon. Hun har i en årrekke vært opptatt av tilgang til tolk for minoritetsspråklige innbyggere i Sverige, og ledet flere forsknigsprosjekter om dette. 

Foto: Linnéuniversitetet

Panelister 

Kristin Ran Choi Hinna

15 Kristin Hinna, Foto HVL.jpg

Kristin er instituttleder på Høgskulen på Vestlandet (HVL) på institutt for språk, litteratur, matematikk og tolk. Hun er blant
annet faglig ansvarlig for tolkeutdanningene ved institusjonen.
Høgskulen på Vestlandet (HVL) har tolkeutdanninger både på tegnspråk og talespråk.  

Foto: Høgskulen på Vestlandet

Parnian Bemanian

16 Parnian Bemanian.jpg

Parnian er avdelingsleder for Tolketjenesten i Bergen kommune. Tolketjenesten i Bergen kommune har vært kommunens egen leverandør og fagenhet for tolking i over 40 år. Enheten har ansatte tolker både i faste- og i engasjementsstillinger, og var i sin tid en av initiativtakerne til etablering av tolkeutdanning i Bergen. 

Foto: Privat

Paulina Ślusarczyk

17 Paulina Ślusarczyk.jpg

Paulina er styreleder i Norsk tolkeforening. Norsk tolkeforening er en fag- og interesseorganisasjon for kvalifiserte tolker i Norge, og har over 300 medlemmer. Hun er statsautorisert tolk i polsk og jobber som tolk på fulltid.

Foto: Privat

Carolina Fredriksen

18 Carolina Fredriksen.jpg

Carolina er utdannet sosionom, og har videreutdanning i tolking med spansk som tolkespråk. Hun har jobbet i tolkebyrået Hero siden 2007. Her har hun jobbet både som frilanstolk, tolkeformidler, rekrutteringsansvarlig og fagleder. 

Foto: Privat

Det partsammensatte utvalget til behandling av varsler

  • Berit Nordhuus, statsautorisert tolk 
  • Cecilia Dinardi, advokat
  • Ingeborg Skaten, førstelektor emerita ved Høgskulen på Vestlandet

Se program for Tolkekonferansen 2024

Fant du det du lette etter?