Prosjektene skulle prøve ut kartleggingsverktøyet på alle barn ved fireårskontrollen for å avdekke barn med mulig forsinket språkutvikling, og utvikle tverrfaglig samarbeid rundt oppfølgingen av disse.

I 2009 deltok 7 kommuner med prosjekter som særlig fokuserte på kartlegging av flerspråklige barn, og på kunnskaps- og erfaringsoverføring til kommuner som ikke har deltatt i forsøksordningen.

Årsrapporten for 2009 oppsummerer erfaringer, og kommer med anbefalinger for det videre arbeidet med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.

Fant du det du lette etter?