Flerkulturelt barnevern?

Det er behov for å bedre dialogen mellom barnevernet og etiske minoriteter. Og det trenges flere forebyggende tiltak både i og utenfor barnevernet. Slike tiltak kan ofte være langt bedre alternativer til å flytte barnet fra familien.

Utgitt: 10. november 2015

Det er blant anbefalingene i rapporten "Flerkulturelt barnevern? - Hvordan fremme dialog mellom barnevernet og etniske minoriteter” fra Norsk Innvandrerforum. 

Anbefalingene er delvis basert på et prosjekt som ble gjennomført i 2013 , delvis på Norsk Innvandrerforums erfaringer uavhengig av prosjektet. Prosjektet ble gjennomført med økonomisk støtte fra IMDi. Norsk Innvandrerforum har lenge jobbet med utfordringer knyttet til møtet mellom barnevernet og etniske minoriteter.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.

Fant du det du lette etter?