Det er blant anbefalingene i rapporten "Flerkulturelt barnevern? - Hvordan fremme dialog mellom barnevernet og etniske minoriteter” fra Norsk Innvandrerforum. 

Anbefalingene er delvis basert på et prosjekt som ble gjennomført i 2013 , delvis på Norsk Innvandrerforums erfaringer uavhengig av prosjektet. Prosjektet ble gjennomført med økonomisk støtte fra IMDi. Norsk Innvandrerforum har lenge jobbet med utfordringer knyttet til møtet mellom barnevernet og etniske minoriteter.

Se flere rapporter om

barn og oppvekst.