Behovet for tolk i asylkjeden (2017)

Oxford Research har på oppdrag fra IMDi utredet behovet for tolk i asylkjeden. Rapporten ser nærmere på hva som er tolkebehovet i asylkjeden, og hvordan tolkebruken i asylkjeden er organisert i ulike deler av det offentlige.

Utgitt: 2017

Behovet for tolk i asylkjeden (2017)

Behovet for tolk i asylkjeden (PDF, 2 MB)

Se flere rapporter om

tolking | tolking i offentlig sektor og tolking.

Fant du det du lette etter?