Hvordan har koronasituasjonen påvirket kvalifiserte tolkers arbeidshverdag? (2020)

IMDi har gjennomført en kartlegging blant tolker oppført i Nasjonalt tolkeregister om hvordan koronasituasjonen har påvirket deres arbeidssituasjon.

Utgitt: 22. september 2020

Funn fra kartleggingen viser at 82 prosent av tolkene opplevde færre eller betydelig færre oppdrag i perioden Norge var nedstengt. Etter at samfunnet ble gradvis åpnet igjen opplever fortsatt over halvparten, 55 prosent, å få færre eller betydelig færre tolkeoppdrag. Nærmere halvparten (47 prosent) av respondentene opplever å få flere eller betydelig flere tolkeoppdrag på telefon, men 30 prosent opplever å få flere eller betydelige flere oppdrag på skjerm.

Mange respondenter rapporterer om økonomisk usikkerhet når oppdragene minker, økt helserisiko ved fremmøtetolking og ytterligere isolasjon av å tolke hjemmefra på telefon eller skjerm. Mange sier koronasituasjonen har fått dem til å kjenne på hvor usikkert både yrket og fremtiden er, og ser derfor etter andre mer forutsigbare jobber.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | språkbehov og oppdragsmengde.

Fant du det du lette etter?