Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker (2020)

Autorisasjonsordningen for tolker har eksistert i 25 år. Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi evaluert ordningen.

Utgitt: 26. januar 2021

Evalueringen er basert på intervjuer med en rekke personer: Ansatte i utdanningsinstitusjoner, domstoler, fylkesnemnder, utlendingsforvaltningen, spesialisthelsetjenester, myndigheter, private tolkeformidlere, kommunale tolketjenester og ikke minst flere svært engasjerte tolker.

Rapporten finner at autorisasjonsordningen i hovedtrekk oppnår denne målsettingen – at staten setter sitt «kvalitetsstempel» på tolker som utfører tolkeembetet med svært høy kvalitet. Men Proba kommer også med en rekke anbefalinger for å sikre en økning i antall statsautoriserte tolker de kommende årene, og for å modernisere prøven. Samiske språk blir også omtalt særskilt i rapporten.

Rapporten anbefaler å innføre krav til opptak til autorisasjonsprøven, fornye den skriftlige prøven og innføre tilleggsprøver. Den anbefaler også at bevillingen som statsautorisert tolk må fornyes jevnlig og at det opprettes et klageorgan på statsautoriserte tolker. 

IMDi vil følge opp anbefalingene i dialog med interessentene.

Se flere rapporter om

tolking og tolking | kvalifiseringsordninger.

Fant du det du lette etter?