Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet

På oppdrag fra IMDi har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) laget en rapport om effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet. Rapporten er del av et større prosjekt.

Utgitt: 14. oktober 2022

Rasisme og diskriminering er barrierer mot deltakelse i samfunnet, for eksempel i utdanning og arbeid. Samtidig har det i de siste årene vært en økende bevissthet i Norge om rasisme og diskriminering. Det foreligger allerede mye forskning på forekomsten av rasisme og diskriminering, men samtidig er det behov for mer kunnskap om dens mulige konsekvenser for integrering. Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt over nordisk og internasjonal forskning om konsekvenser av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet.

 

Rapportens problemstilling er: Hva sier forskning om effekter og konsekvenser av rasisme og diskriminering på strukturell integrering i arbeidslivet? Denne rapporten er del av et større prosjekt, der Delprosjekt 2 og Delprosjekt 3 vil ta for seg integrering i utdanningsinstitusjoner og sivilsamfunnet.

Fant du det du lette etter?