Rapport Informasjonstiltak om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Formålet med rapporten har vært å gjennomføre en kartlegging av eksisterende informasjonstiltak om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold rettet mot målgruppene foresatte og unge (12-18 år) gjennom de siste ti år.

Utgitt: 15. desember 2022

Rapport del 1 Informasjonstiltak negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 190522

Rapport del 1_Informasjonstiltak negativ sosial kontroll og æresrelatert vold_19.05.22 (PDF, 2 MB)

 

På bakgrunn av denne kartleggingen har også Rambøll utviklet nye informasjonstiltak om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, noe som er dokumentert i delrapport 2.

For målgruppen unge som har krysskulturell bakgrunn og/eller tilknytning til lukkede trossamfunn er det utviklet tre kampanjefilmer. Tema for filmene er
negativ sosial kontroll knyttet til ufrivillige utenlandsopphold, kontroll av sosiale medier og begrensning av frihet til å ha LHBTQ+-identitet.

For målgruppen voksne, har Rambøll utviklet en kampanjefilm og et hefte. Filmen tematiserer frykt for ufrivillig utenlandsopphold for personer over 18 år. Heftet retter seg primært mot deltakere i Introduksjonsprogram, og beskriver negativ sosial kontroll og æresrelatert vold knyttet til
tvangsekteskap, ufrivillig utenlandsopphold og LHBTQ+-identitet. Heftet gir også informasjon om hjelpetjenester. Se filmene nedenfor. 

 

 

Film 1:  Om ufrivillig utenlandsopphold rettet mot unge

 

 

 

 

 

Film 1 alternativ 2: Om ufrivillig utenlandsopphold rettet mot voksne

Film 2: Om mobilbruk rettet mot unge
 
 
 
 

Rapport del 1 Informasjonstiltak negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 190522

Rapport del 1_Informasjonstiltak negativ sosial kontroll og æresrelatert vold_19.05.22 (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?