Tiltak i introduksjonsprogrammet i 2021

De fleste deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utdanningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet.

Utgitt: 27. september 2022

I 2021 var det til sammen 10 595 deltakere i introduksjonsprogramDet var i 2021 små endringer i hvilke typer tiltak deltakere i introduksjonsprogram deltok i sammenlignet med 2020 

Ni av ti deltakere i introduksjonsprogram i 2021 deltok med hjemmel i introduksjonsloven, mens en av ti deltok med hjemmel i integreringsloven. Integreringsloven tråde i kraft 1.1.2021.

Blant deltakere med hjemmel i introduksjonsloven var det en høy andel som deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utdanningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet, og andelen som deltok i disse tiltakene er uendret fra 2020. Nye deltakere i 2021, med hjemmel i integreringsloven, deltok hovedsakelig i tiltakene opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og andre integreringstiltak 

IMDi vurderer at det er positivt at en forholdsvis høy andel av deltakerne både deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og utdanningsrettede tiltak. Norske arbeidsgivere etterspør i stor grad personer med formelle kvalifikasjoner og norskferdigheter når de skal rekruttere nye arbeidstakere (Kilde: NoU 2021:2, Kompetanse, aktivitet og inntektssikring).  

Det er et uttalt mål at introduksjonsdeltakere med lav formell kompetanse deltar i program som gir formelle kvalifikasjoner slik at de kan møte behovene til arbeidsgivere. Andelen som hadde utdanningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet økte med 3 prosentpoeng fra 2019 til 2020, og holdt seg uendret i 2021.

Nye deltakere i program med hjemmel i integreringsloven deltok hovedsakelig i tiltakene opplæring i norsk og samfunnskunnskap og andre integreringstiltak 

Nye introduksjonsdeltakere med hjemmel i integreringsloven deltok hovedsakelig i tiltakene opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og andre integreringstiltak, og deltok i mindre grad i arbeidsrettede og utdanningsrettede tiltak.

Om lag 85 prosent av deltakerne startet tiltak i introduksjonsprogrammet i løpet av andre halvår. Opplæringssituasjonen i første halvår 2021 var preget av høy grad av nedstenginger i samfunnet som følge av korona, og mange voksenopplæringssentre hadde på grunn av dette digitale opplæringstilbud, og i mindre grad tilbud om opplæring med fysisk fremmøte.  Vi antar at dette bidro til at hovedvekten av nye personer i målgruppen først kom i gang med opplæringen i løpet av andre halvår 2021. Vi ser at kommunene prioriterte oppstart i tiltakene opplæring i norsk og samfunnskunnskap og andre integreringstiltak fremfor utdannings- og arbeidsrettede tiltak.

Deltakere uten registrerte tiltak i introduksjonsprogrammet

Blant nye deltakere i program med hjemmel i integreringsloven var en forholdsvis høy andel, 13 prosent, (152 personer), oppført uten tiltak i introduksjonsprogrammet i 2021. Dette kan forklares med at kommunene gjennomfører kartlegging, veiledning og etableringsaktiviteter for nye personer i program før deltakerne starter i tiltak. Personer som startet program sent på året vil kunne fremkomme uten registrerte tiltak på grunn av dette. I tillegg kan noen av deltakere som stå oppført uten registrerte tiltak allikevel ha deltatt i tiltak, men kommunene kan av ulike årsaker ha unnlatt å registrere tiltaket i NIR.

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Kilde: IMDi, 31.12.2021, oppdateres neste gang våren 2023

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?