Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Rapporten viser hvordan våre minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2022.

Utgitt: 24. mai 2023

Bakgrunn og formål

Hensikten med rapporten er å gi et bilde av antall saker rådgiverne har jobbet med i 2022, samt å sammenfatte funn og tendenser fra året som har gått. Minoritetsrådgiver- og integreringsrådgiverordningene er viktige virkemidler i myndighetenes arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Det finnes ikke sikre tall på hvor mange som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er sannsynligvis store mørketall. Innrapporterte tall fra minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere viser at både barn, unge og voksne har behov for den bistanden og veiledningen som disse tjenestene tilbyr.

Erfaringer fra 2022

Til tross for at pandemien preget arbeidet til minoritetsrådgiverne første halvår av 2022, og senere skolestreiken som medførte stengte skoler, har antall henvendelser holdt seg relativt stabilt. IMDis minoritetsrådgivere ga i 2022 råd og veiledning i totalt 950 nye saker som omhandler negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Dette er en mindre nedgang på 33 saker fra 2021 (3,4 prosent). Hovedbekymringen i de fleste sakene som minoritetsrådgiverne kommer i befatning med omhandler negativ sosial kontroll og vold/trusler. Som tidligere år omhandler sakene fra 2022 i hovedsak jenter/kvinner, og de har i størst grad involvert personer med bakgrunn fra Syria, Somalia og Pakistan.

Minoritetsrådgiverne var i befatning med tilnærmet like mange saker som gjaldt personer over og under 18 år.

Integreringsrådgiverne har i 2022 gitt råd og veiledning i totalt 235 saker. Dette er en liten nedgang sammenlignet med de siste årene, og en nedgang på 14% i forhold til 2021. Samtidig ser vi en økning av personer som er etterlatt i utlandet i 2022. Personer som er ufrivillig etterlatte (ufrivillig opphold i utlandet) er fortsatt den største sakgruppen på 73% av totalt antall saker. I 2021 var ufrivillig etterlatte 54% av totalt antall saker. Økningen i ufrivillig etterlatte ser i hovedsak ut til å være tilknyttet saker med landbakgrunn fra Afrika sør for Sahara. I likhet med 2021, er det flest jenter som får bistand.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?