Hvordan går det med integreringen i Norge?

Indikatorer, status og utviklingstrekk i 2023

Utgitt: 28. august 2023

Les vår digitale visning av rapporten - Hvordan går det med integreringen i Norge? Indikatorer, status og utviklingstrekk i 2023

Rapporten gir et årlig oversiktsbilde av hvordan det går med innvandrerne og deres norskfødte barn på områder som utdanning, arbeid, økonomi, levekår, samt politisk og sosial integrering.

Rapporten «Hvordan går det med integreringen?» viser tendenser til en klar desentralisering de siste tjue årene: at innvandrere i stadig større grad blir værende i sin første bostedskommune, og færre flytter til sentrale strøk.

Andre funn i rapporten:

  • Den langvarige trenden med økning i positive holdninger til innvandring og integrering fortsetter.
  • Stadig flere barn og unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring og tar høyere utdanning. På samme tid er frafallet i videregående fortsatt høyest blant innvandrergutter.
  • Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som vokser opp i lavinntekt.
  • Sannsynligheten for å oppleve diskriminering er mer enn dobbelt så stor blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers.

Se flere rapporter om

integrering.

Fant du det du lette etter?