Informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid

Delrapport 1 om frivillighetens rolle og arbeid med å nå innvandrerbefolkningen under koronapandemien er tilgjengelig. Rapporten er utarbeidet av Fafo i samarbeid med FHI på oppdrag fra IMDi.

Utgitt: 15. februar 2023

Delrapport 1 Informasjon til invandrerbefolkningen i krisetid, er en evaluering av ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner i 2020 og 2021. Dette var en tilskuddsordning som IMDi hadde ansvar for.

Oppsummering fra rapporten viser at tilskuddsordningen fremstår i helhet som en vellykket strategi for raskt å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen. De frivillige organisasjonene hadde nettverk og kunnskap om å kommunisere med deler av befolkningen som var vanskelig å nå gjennom generelt innrettede kanaler. Samtidig reiser evalueringen en rekke prinsipielle spørsmål om hvordan frivilligheten som informasjonsformidler til innvandrerbefolkningen kan og bør inngå i myndighetenes helhetlige kriseberedskapsstrategi.

Rapporten er utarbeidet av Fafo i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag fra IMDi.

Delrapport 1 er den første av tre delrapporteringer om frivillighetens rolle og arbeid med å nå innvandrerbefolkningen med informasjon under koronapandemien. 

Delrapport 2 er en følgeevaluering av tilskuddsordningen for 2022, delrapport 3 drøfter sivilsamfunnets rolle som informasjonsformidler til innvandrerbefolkningen i og utenfor krisetid. Delrapport 2 og 3 skal etter planen leveres IMDi i september 2023.

Fant du det du lette etter?