Vil gjerne vite mer:

Kompetansebehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene.

Utgitt: 14. februar 2023

På oppdrag fra IMDi har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av kompetanse og kunnskapsbehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i tjenester som møter nyankomne flyktninger og innvandrere.

Publisert av By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?