Konsekvenser av rasisme og diskriminering for deltakelse i sivilsamfunnet. En kunnskapsoversikt

Rapporten ser på forskning om betydningen og konsekvenser av rasisme og diskriminering for integrering av innvandrere og etterkommere i sivilsamfunnet.

Utgitt: 12. januar 2023

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har utført rapporten på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

Rapporten, delrapport 3, er del av et større prosjekt, der delprosjekt 1 har tatt for seg effekten av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet, og delprosjekt 2 har tatt for seg integrering innen utdanning. Delprosjekt 1 og 2 ble levert IMDi henholdsvis i september og november 2022.

Formålet er å få en oversikt over kunnskapen som foreligger om hvilken betydning og konsekvenser rasisme og diskriminering har for integrering. Hovedfokuset er på nordiske land.

 

 

Fant du det du lette etter?