Likeverdige digitale offentlige tjenester

Rapport er laget av Sintef på oppdrag for Bufdir og IMDi. Målet var å få kunnskap om hvordan offentlige myndigheter jobber aktivt for å sikre likeverdige digitale tjenester og tiltak som kan bidra til å styrke arbeidet.

Utgitt: 2. mai 2023

Målet med dette prosjektet var å få kunnskap om:

1) hvordan offentlige myndigheter jobber aktivt for å sikre likeverdig utvikling av, utførelse av og tilgang til digitale tjenester for brukere uavhengig av etnisitet, og

2) hva slags tiltak og innsatser som kan bidra til å styrke offentlige myndigheters arbeid med likeverdige digitale tjenester og dermed fremme utvikling av, utførelse av og tilgang til likeverdige digitale tjenester.

Data ble hovedsakelig samlet inn i intervju med ansatte som utvikler, utøver eller planlegger digitale tjenester. Brukerperspektivet er også inkludert i utvalget. Hovedfunn er at digital diskriminering med tanke på etnisitet er en tematikk som ikke står øverst på agendaen i offentlig sektor, selv om det foregår mye godt utviklingsarbeid for å sikre brukervennlige og funksjonelle tjenester. Språkbarrierer er det de fleste tenker på når det gjelder å sikre likeverdige tjenester for etniske minoriteter.

Fant du det du lette etter?