Arbeidsgivere er positive til etnisk mangfold, men skeptisk til å endre egen praksis

En ny rapport konkluderer med at en stor overvekt av arbeidsgivere oppfatter økt inkludering av personer med innvandrerbakgrunn som viktig for virksomheten, men er mer lunkne når det gjelder konkrete mål og tiltak for å inkludere flere.  

Utgitt: 31. januar 2023

I denne studien har forskere fra FAFO undersøkt arbeidsgiveres syn på å øke det etniske mangfoldet i virksomheten, deres likebehandlingspraksis og om vi ser kjennetegn ved arbeidsgivere som gir lite eller mye støtte til tiltak for økt etnisk mangfold i virksomheten.

Et flertall av arbeidsgivere i undersøkelsen vurderer etnisk mangfold som positivt for både omdømme, relasjoner med kunder og brukere, samt trivsel, innovasjon og produktivitet. Samtidig viser studien at det er lite sammenheng mellom arbeidsgiverens holdninger og virksomhetens inkluderingspraksis.

Arbeidsgivere i offentlig sektor er mer positive til å sette inn konkrete inkluderingstiltak enn arbeidsgivere i privat sektor, og kvinner er mer positive enn menn. Arbeidsgivere stiller seg mer positive til tiltak som går ut på økt rekruttering av innvandrere enn tiltak som går ut på sjanselikhet internt. Det er noen av funnene etter at 1500 private og offentlige arbeidsgivere har deltatt i en spørreundersøkelse om holdninger til etnisk mangfold. 

Arbeidsgiverne er delt i synet om hvorfor personer med innvandrerbakgrunn ikke får jobber etter sine kvalifikasjoner. Halvparten tenker det skyldes arbeidstakernes kvalifikasjoner, mens den andre halvparten tenker hovedårsaken ligger i diskriminerende praksis hos arbeidsgivere.

De som tenker at hovedårsaken ligger hos arbeidsgiver er mer positive til konkrete tiltak i egen virksomhet.  Studien viser videre at flertallet av virksomhetene, 68 prosent, svarer at de ikke har noen konkret målsetning om å øke andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. 

Det er forskningsstiftelsen Fafo, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som har gjennomført studien.  

Fant du det du lette etter?