Tilrettelagt fag- og yrkesopplæring - erfaringer fra grep og samarbeid. En kunnskapsoppsummering.

Rapporten peker på flere forutsetninger som bør være til stede i et samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring, og gir eksempler på gode løsninger som andre kan lære av.

Utgitt: 27. januar 2023

Ideas2evidence har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

De siste ti årene er det flere steder i landet prøvd ut opplæringstilbud som er tilrettelagt spesielt for voksne, og voksne minoritetsspråklige. Gloppenmodellen, Helsfyrmodellen (i dag en del av Samarbeidsmodell Oslo), Menn i helse og modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) er noen eksempler. Rapporten beskriver erfaringer fra alle disse opplæringstilbudene, og oppsummerer eksisterende kunnskap om samarbeid om tilrettelagt fag- og yrkesopplæring for voksne, med vekt på tilbud rettet mot voksne innvandrere.

Formålet er å identifisere og beskrive suksessfaktorer og gode grep i samarbeid, og vurdere overføringsverdien av funnene til IMDis videre arbeid med å utvikle en nasjonal samarbeidsmodell for tilrettelagt fag- og yrkesopplæring.

 

 

 

Fant du det du lette etter?