Tolkemonitor SPRÅK: Offentlige organers behov for tolketjenester i første halvdel av 2022

Tolkemonitor SPRÅK er årlige statusrapporter som skal gi oppdatert kunnskap om offentlig sektors behov for tolketjenester innen ulike språk.

Utgitt: 30. mars 2023

Tolkemonitor SPRÅK, første halvdel av 2022

Tolkemonitor SPRÅK, første halvdel av 2022 (PDF, 664 KB)

Faktaark med nøkkeltall

Tolkemonitor SPRÅK for første halvdel av 2022 presenterer status når det gjelder hvilke språk offentlig sektor har behov for tolking på, og en oversikt over språk med begrenset tilgang på kvalifiserte tolker. Funnene gir en indikasjon på hvilke språk som bør prioriteres i de ulike kvalifiseringsordningene og utdanningstilbudene i tolking. Rapporten gir også oversikt over omfanget av oppdrag ved bruk av fremmøtetolking og fjerntolking.

I første halvdel av 2022 har det blitt gjennomført om lag 475 000 oppdrag. Dersom like stort oppdragsvolum er like stort i siste halvdel av 2022, vil dette innebære en årlig økning av tolkeoppdrag innenfor offentlig sektor på 21,4 prosent. Oppdrag på russisk står for 6,9 prosent av tolkeoppragene i første halvdel av 2022 mot 2,4 prosent i 2021.

På språk hvor det finnes kvalifiserte tolker, viser beregningene at 23 språk har underdekning. Av disse er det i første halvår 2022 kun 14 språk hvor det er behov for flere enn 10 nye kvalifiserte tolker for å dekke offentlige organers behov for tolking.

 

Tolkemonitor SPRÅK, første halvdel av 2022

Tolkemonitor SPRÅK, første halvdel av 2022 (PDF, 664 KB)

Faktaark med nøkkeltall

Fant du det du lette etter?