Årsrapport 2023

I årsrapporten for 2023 kan du lese meir om IMDi sitt arbeid gjennom året, og kva resultat vi har oppnådd.

Utgitt: 29. mai 2024

Rapporten inneheld:

1. Melding frå leiaren
2. Introduksjon til verksemda og hovudtal
3. Aktivitetar og resultat dette året 
3.1 Busetjing
3.2 Fleire innvandrarar deltek i arbeidslivet 
3.3 Innvandrarar har høg deltaking i samfunnslivet
3.4 Tolking i offentleg sektor
4. Styring og kontroll i verksemda
5. Vurdering av framtidsutsikter
6. Årsrekneskap

Se flere rapporter om

IMDis arbeid.

Fant du det du lette etter?