Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Tallrapportering for IMDis mangfoldsrådgivere og spesialutsendingene for integreringssaker sitt arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2023.

Utgitt: 14. mai 2024

Rapporten beskriver hvordan Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) mangfoldsrådgivere og spesialutsendinger for integreringssaker har jobbet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i 2023.

Hensikten med rapporten er å gi et bilde av antall saker som IMDis mangfoldsrådgivere og spesialutsendinger for integreringssaker har kommet i befatning med i 2023, samt sammenfatte funn og tendenser fra året som har gått. Begge ordningene inngår i IMDis ordinære oppgaveportefølje, og er sentrale ordninger i myndighetenes innsats mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.

Det finnes ikke sikre tall på hvor mange som er utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Innrapporterte tall fra spesialutsendingene og mangfoldsrådgiverne viser at både barn, unge og voksne har behov for den bistanden og veiledning som disse tjenestene tilbyr.

IMDis mangfoldsrådgivere ga i 2023 råd og veiledning i totalt 899 nye saker som omhandler negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Hovedbekymringen i de fleste sakene som mangfoldsrådgiverne kommer i befatning med omhandler negativ sosial kontroll. Som tidligere år omhandler sakene fra 2023 i hovedsak jenter og kvinner, og de har i størst grad involvert personer med bakgrunn fra Syria, Pakistan, Somalia, Afghanistan og Irak.

Spesialutsendingene har i 2023 gitt råd og veiledning i totalt 245 saker. I 2023 ble over halvparten av sakene som spesialutsendingene for integreringssaker jobbet med kategorisert som «Ufrivillig opphold i utlandet», etterfulgt av «Negativ Sosial kontroll» og «Frykt for ufrivillig opphold i utlandet». Samtidig er de fleste sakene som spesialutsendingene for integreringssaker jobber med svært komplekse og har elementer fra flere av kategoriene. Som tidligere er det flest personer som er under 18 år som får bistand, og de fleste er
jenter.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll.

Fant du det du lette etter?