Kartlegging av opplæringstilbud til nyankomne ungdommer

En ny rapport viser at det er et betydelig forbedringspotensial i opplæringstilbudet til nyankomne ungdommer. De fleste nyankomne ungdommene får et opplæringstilbud, men ikke alle tilbudene treffer godt, og ikke alle får et hensiktsmessig tilbud.

Utgitt: 1. februar 2024

Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Ideas2evidence (i2e) kartlagt opplæringstilbudet til nyankomne ungdommer, på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Rapporten gir oversikt over opplæringstilbudet rettet mot nyankomne ungdommer i alderen 15-18 år, og hvordan kommuner og fylkeskommuner samarbeider om tilbudene. Det er innhentet vurderinger av tilbudene fra ulike aktører og fra ungdommene selv.

Rapporten dokumenterer at det er vedvarende systemiske utfordringer knyttet til det å få nyankomne ungdommer raskt inn i effektive og hensiktsmessige opplæringstilbud, og at tilbudet til denne målgruppen har et betydelig forbedringspotensial. Med de høye flyktningankomstene og mange nyankomne ungdommer fra Ukraina, er utfordringene blitt svært tydelige. Mange fylkeskommuner og kommuner har etablert og utvidet opplæringstilbud til nyankomne ungdommer, men disse er likevel ikke tilstrekkelige for å møte behovet og gi likeverdige tilbud tilpasset ungdommenes behov.

«Vi ser det som svært alvorlig at mange ungdommer, som kommer til Norge av flukt og andre årsaker, og som er i en sårbar posisjon, ikke kommer raskt i gang med en skolehverdag sammen med andre ungdommer. Ungdommene trenger opplæring og aktivitet sammen med jevnaldrende, for å sikre god psykisk helse og for å unngå å miste verdifull tid i utdanningsløpet sitt.»

IMDi vil følge opp funn og anbefalinger med sine statlige, kommunale og fylkeskommunale samarbeidspartnere.

Fant du det du lette etter?