Hverdagsliv og integrering:

Deltakelse, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Rapporten belyser innvandrernes egne opplevelser.

Utgitt: 5. juni 2024

Deltakelse, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge

Hverdagsliv og integrering (PDF, 2 MB)

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse i innvandrerbefolkningen gjennomført i 2023. 9 500 personer med innvandrerbakgrunn og 900 personer uten innvandrerbakgrunn har svart på undersøkelsen.

Funn i rapporten

Innvandrere opplever diskriminering på mange ulike samfunnsarenaer, for eksempel i arbeidslivet, på boligmarkedet, i utdanningssystemet, som kunder eller på offentlige steder. 31 prosent av de spurte med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering de siste 12 månedene. Det er dobbelt så mange sammenlignet med de uten innvandrerbakgrunn. Hele to av tre med innvandrerbakgrunn oppgir at de har opplevd diskriminering i løpet av livet.  

Rapporten viser tydelige forskjeller mellom innvandrere og deres norskfødte barn. Norskfødte med innvandrerforeldre opplever at de er mer integrerte i norsk samfunnsliv, men samtidig mer frustrerte over en del av de barrierene som fortsatt møter dem. De rapporterer om mer diskriminering sammenlignet med innvandrere og de opplever diskrimineringen som mer opprørende.  

Når det gjelder tillit, oppgir utvalget med innvandrerbakgrunn lavere tillit til andre mennesker. 57 prosent uttrykker høy grad av tillit mot 69 prosent i kontrollutvalget. Samtidig viser rapporten at personer med innvandrerbakgrunn har relativt høy tillit til institusjoner.  

Når det gjelder identitet og tilhørighet tar mange med innvandrerbakgrunn til seg en norsk identitet. Blant personer med innvandrerbakgrunn ser 14 prosent seg selv om helt norske og 42 prosent ser på seg selv om ganske norske. Mange opplever imidlertid at andre ser på dem som langt mindre norske enn det de selv føler seg. Til sammen svarer 32 prosent av utvalget med innvandrerbakgrunn at andre ser på dem som helt eller ganske norske.  

Fakta om rapporten

Rapporten er basert på en landsdekkende spørreundersøkelse blant personer med innvandrerbakgrunn. Rapporten belyser hvordan personer med innvandrerbakgrunn opplever de sosiale og subjektive sidene ved egen integrering i Norge, som opplevelser av tilhørighet, aksept, diskriminering og negative erfaringer.

Rapporten er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Deltakelse, tilhørighet og diskriminering blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge

Hverdagsliv og integrering (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?