Fakta om medbrakt kompetanse hos flyktninger som er bosatt eller på vei til å bli bosatt

20. februar 2024 lanserte IMDi en intervjubasert kartleggingsløsning for registrering av flyktningers medbrakte kompetanse, med mulighet for å blant annet registrere strukturert kompetansedata. Slike data gir verdifull informasjon som kan brukes til mer treffsikker bosetting, planlegging av kvalifiseringstiltak på gruppenivå og politikkutvikling. Det er en relativt liten andel av flyktningene som er bosatt eller på veg til å bli bosatt som har fått sin kompetanse kartlagt i den nye løsningen per 22. mars 2024. Dette kommer av at gammel kartleggingsløsning også har vært i bruk i 2024, samt at en del kartlegges etter bosetting.  IMDi vil videreutvikle statistikk om flyktningers medbrakte kompetanse videre utover i 2024.

Nedenfor presenteres noen tall fra den nye kartleggingsløsningen. Foreløpig viser figurene kun tall på nasjonalt nivå, og kun informasjon om utdanningsnivå og yrkesbakgrunn. Når tallmaterialet vokser, vil vi kunne supplere med figurer som også fremstiller informasjon på fylkesvis nivå, type utdanning og yrke, samt informasjon om medbrakt språkkompetanse, kjøreferdigheter og digital kompetanse.

Utdanningsnivå

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

I tallene inkluderes kun personer som er bosatt i 2024 eller som IMDi har inngått en avtale med en kommune om å bosette. Dersom en person står registrert med flere utdanninger vises høyeste påbegynte eller fullførte utdanningsnivå.

Kilde: IMDi, måletidspunkt er 31.05.2024, oppdateres neste gang i juni 2024

Yrkeserfaring

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

I tallene inkluderes kun personer som er bosatt i 2024 eller som IMDi har inngått en avtale med en kommune om å bosette.

Kilde: IMDi, måletidspunkt er 31.05.2024, oppdateres neste gang i juni 2024

Fant du det du lette etter?