Frivillighet og integrering

Mange kommuner har gode erfaringer med å samarbeide med frivillige om integrering. Å delta i tiltak og aktiviteter i regi av frivillige bidrar til at flyktninger og innvandrere raskere blir inkludert i lokalsamfunnet og får nettverk.

Sist oppdatert: 28. februar 2018

Råd til kommunene:

  • Spør flyktningene og innvandrere hva de kunne tenkt seg å gjøre på fritiden, og koble dem på ulike aktiviteter i regi av frivillige lag, private grupper eller kommunen. Forklar hvorfor det kan være nyttig å delta, og at man kan gjøre det på mange, mer eller mindre uforpliktende måter.
  • Idretten blir ofte trukket frem som et eksempel på en arena hvor det er lett å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. En av grunnene til det er at deltakelse ikke alltid krever gode språkferdigheter. Idretten er også internasjonal, med regler og normer som strekker seg over landegrenser. Det samme kan også gjelde mange andre kulturaktiviteter som tegne- og malekurs, korps og musikkskoler.
  • Informasjon om frivillighet er ofte laget med utgangspunkt i et publikum som allerede kjenner til frivilligheten i Norge. For mange som flytter hit kan det være vanskelig å tilegne seg informasjon om frivilligheten her, eller å forstå koder og normer. Kanskje kommunen kan hjelpe til utvikling av informasjonsmateriell? Eller sette de arrangerer ulike aktiviteter i kontakt med innvandrerforeninger som kan bistå med oversetting?
  • Skap møteplasser mellom frivillige og flyktninger/innvadrere. Introduksjonsprogram, norskopplæringen, frivilligsentraler, innvandrerorganisasjoner, innvandreråd og bibliotek kan være gode rekrutteringsarenaer for de som arrangerer ulike fritidsaktiviteter. Kommunen kan også stille opp med sine lokaler til slike møteplassene. 
  • Tiltak i regi av frivillige foregår ofte på ettermiddager, kvelder og i helger. Kommunen kan dermed vurdere ordninger som gjør det mulig å ha kontakt med organisasjonene også utenfor vanlig arbeidstid.
  • Husk å ivareta mangfoldsperspektivet i den kommunale frivillighetsplanen. For at frivillighetsplanen skal bidra til et inkluderende og aktivt lokalsamfunn der alle er med, kan kommunen inkludere innvandrerorganisasjoner og innvandrerne i prosessen med å lage planen på samme måte som andre mer etablerte frivillige organisasjoner.

Samarbeid med frivillige

Lokale utviklingsverksted er en modell kommuner kan ta i bruk for å finne nye løsninger for tiltak og tjenester til flyktninger. 

IMDi har intensjonsavtaler med ni frivillige organisasjoner for perioden 2018–2020.

Tilskudd til frivillige

IMDi har flere tilskuddordninger rettet mot frivillige organisasjoner

Flere statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner finner du på regjeringen.no.

Fant du det du lette etter?