Indikatorer for integrering

IMDi utarbeider årlig en oversikt over tilgjengelig kunnskap om integrering av innvandrerbefolkningen i Norge.

Sist oppdatert: 2. juni 2022

Oversiktens struktur følger innsatsområdene i regjeringens integreringsstrategi, der utviklingen på hvert område beskrives ved hjelp av en rekke indikatorer.

Fant du det du lette etter?