Statistikk og nøkkeltall

Her finner du statistikk og nøkkeltall over innvandring, integrering og IMDis øvrige ansvarsområder.

Indikatorer for integreringsloven i Hordaland fylke

Integreringsloven trådte i kraft 01.01.2021. Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. IMDi har utarbeidet indikatorer for å måle gjennomføring, innsats og resultater av integreringsloven. Indikatorene vil publiseres fortløpende når datagrunnlaget er klart og kvalitetssikring er gjennomført.

Tidlig målretting og rask oppstart

Økt kvalitet og mindre forskjeller i kommunenes og fylkeskommunenes tilbud

Hordaland fylke

Dette er tall for Hordaland fylke.

Du kan finne tall for alle kommuner, fylker, bydeler og næringsregioner i Norge.

Fant du det du lette etter?