Statistikk

Her finner du tall og statistikk over innvandring og integrering.

Tall for Vestfold og Telemark fylke

Arbeid og levekår i Vestfold og Telemark fylke

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Vennligst vent

Laster tall og statistikk over integrering...

Arbeid

Statistikken viser sysselsettingsandel blant innvandrere fordelt etter ulike kjennetegn som alder, innvandringsgrunn, landbakgrunn og botid i Norge. Statistikken gir også oversikt over andelen arbeidsledige innvandrere, samt personer utenfor arbeid og utdanning.

Levekår

Her finner du statistikk om innvandreres inntekt sammenliknet med øvrig befolkning. Statistikken viser også eierstatus for bolig, samt andelen som bor trangt blant innvandrere og i resten av befolkningen.

Vestfold og Telemark fylke

Dette er tall for Vestfold og Telemark fylke.

Du kan finne tall for alle kommuner, fylker, bydeler og næringsregioner i Norge.

Fant du det du lette etter?