Bosettingsuka 2021

Her kan du se opptak av alle sendingene fra Bosettingsuka 2021. Tema var «Vellykket bosetting for hele familien».

Sist oppdatert: 9. mars 2023

Mandag 18. oktober, program

 • Hva kjennetegner vellykket bosetting og integrering
  • Tanker om vellykket bosetting, ved IMDis direktør og ordfører i Nordre Follo kommune
  • Hvem er nominert til Bosettings- og integreringsprisen?
 • Dagens situasjon
  • Flyktningstrøm globalt, ved UDI
  • Utvikling i bosettingsarbeidet, ved IMDi
  • Fylkeskommunenes rolle i Integreringsloven, ved Nordland Fylkeskommune

Tirsdag 19. oktober: Kartlegging av flyktninger; Hvem, hva og hvordan?

 • Samtale rundt de ulike delene av kartleggingsreisen for de som bosettes og hvordan dette henger sammen
  • Kartlegging hos driftsoperatør og vertskommune, ved Stord mottak og Kinn kommune.
  • IMDis kartlegging av overføringsflyktninger
  • Karriereveiledning og sluttmål, ved Trondheim karrieresenter
  • Kommunenes perspektiv på kartlegging, ved Hamar kommune

Onsdag 20. oktober: Hvordan se barna i bosettingsarbeidet?

 • Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
  • Kartlegging og bosetting av enslige mindreårige, ved Bufetat, UDI og IMDi
 • Møtet med et nytt land
  • Barns møte med Norge, ved Regionalt ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
  • Bosetting av barn i en kommune, ved Sandnes og Stange kommuner

Torsdag 21. oktober: Integrering etter bosetting

 • Når blir sosial kontroll negativt, og hvordan kan kommunen jobbe med familier?
  • IMDis Fagteam for forebygging, og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
  • Erfaringer fra førstelinjen, ved minoritetsrådgivere i IMDi
 • Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet.
  • «En god nabo», ved Redd barna

Fredag 22. oktober: Hva mener de som selv har kommet til Norge om hva som skal til for å lykkes?

 • Samtale med noen av de som selv har kommet til Norge rundt de ulike temaene som har vært belyst gjennom Bosettingsuka 2021.
  • Hva legger de i vellykket bosetting?
  • Hvordan oppleves kartlegging fra deres standpunkt og hvilke råd kan de gi til de som jobber med kartlegging?
  • Hvilken betydning har barnas situasjon å si for bosettingen og integrering?
  • Hvilke råd har de til en kommune om hvordan de kan ta opp vanskelige tema?

Her får vi gleden av å få innsikt i perspektiver og erfaringer fra personer som selv har kommet til Norge i samtale med leder for avdeling for kvalifisering og arbeidsliv, IMDi.

Fant du det du lette etter?