Sjekk introresultater for 2017

Her kan du se hvilke foreløpige resultater for introduksjonsprogrammet for 2017 IMDi har hentet fra NIR for din kommune. Kommunen kan rette opp i eventuelle feil eller mangler innen 23. mars.

Sist oppdatert: 15. mars 2018

Last ned foreløpige introresultater for 2017 (excel)

De foreløpige resultatene er basert på data i NIR per 13. mars 2018.

Denne ekstra oppfølgingsrunden skjer som følge av avvikling av Statistisk sentralbyrås KOSTRA-rapportering fra og med 2017.

Feil eller mangler?

Dersom du oppdager nye feil i NIR som du selv ikke kan rette direkte i NIR, meld sak til oss innen 23. mars 2018. Saken merker du med «Introresultat 2017».

Du kan også kontakte oss på telefon: 400 01 960.

IMDi produserer endelig resultatoversikt for 2017 den 24. mars 2018.

Fant du det du lette etter?