Tilskudd til mentor- og traineeordninger

Gjennom denne ordningen får virksomheter og organisasjoner støtte til mentor- og traineeprogram for personer med innvandrerbakgrunn. Søknadsfristen for 2019 har gått ut. Her kan du se hvilke prosjekter som har fått tilskudd i 2019.

Sist oppdatert: 11. april 2019

Hva gjelder ordningen?

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke muligheten for inkludering av fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere i arbeidslivet, så de kan bruke sine kvalifikasjoner.

Delmål for tilskuddsordningen er at virksomheter i privat eller offentlig sektor ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram styrker mangfoldet i bedriften, og at de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Målgruppen er innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse på rett plass.

Mer detaljerte regler for ordningen kan du laste ned nederst på denne siden.

Disse fikk tilskudd i 2019

Tabell: oversikt over tilskuddsmottakere
MottakerProsjektBeløp (kr)
Arendal – Grimstad Soroptimistklubb* Norske Soroptimisters Mentorprogram Sørlandet 100 000
Asker Næringsråd* Gründersjansenn 2018 – Asker og Bærum 400 000 
Bergen kommune Bergen Opportunity 800 000
CATALYST – Oslo Styrket for arbeid 800 000
Charge – Oslo Charge program 3 100 000
Contento AS – Asker og Bærum* Jobbreisen 600 000
Contento AS – Oslo og Akershus Jobbreisen intensiv 400 000
Fjell kommune* Rett i jobb i Fjell kommune 400 000
Kristiansand kommune Mentorordning i Kristiandsand kommune 600 000
LIN likestilling og inkludering – Oslo Veien til arbeidslivet 600 000
Molde kommune Mentor Molde 2019 200 000
Næringsforeningen i Drammensregionen* Mentorordningen – Internasjonale Drammen  400 000
Oslo kommune*  OXLO – Mentorordning 500 000
Politidirektoratet* Politiets mentoringprogram 250 000
Seema AS – Oslo* SeemaMentor 900 000
Stavanger kommune* Tidlig og langsiktig kopling til arbeidslivet 700 000
Transcultural arts production (TRAP) – Oslo Her og der mentorprogram for nyankomne kunstnere 250 000
Tromsø kommune Mentorordning i Tromsø kommune 650 000
Trondheim kommune*  Mentorprogram INN  700 000
Utrop – Oslo*  Mentorordning for journalister  100 000
VINC AS – Oslo VINC til din mentor 100 000
* Disse fikk også tilskudd i 2018

Krav til deg som har fått tilskudd

  • Du skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier, samt regnskapsrapportering. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.
  • Tilskudd skal benyttes og regnskapsføres i 2019. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling skal framgå av tilskuddsbrev.
  • Du skal levere regnskapsrapport utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapet skal vise tiltaks inntekter og utgifter som er bokført i 2019. For tilskudd som overstiger kr 100.000 skal det innsendte årsregnskapet være revidert av registrert revisor eller statsautorisert revisor.

Hvilke krav som gjelder akkurat ditt prosjekt vil du finne i tilskuddsbrevet du får fra IMDi.

Regler for ordningen

For mer detaljer om regler for denne tilskuddsordningen, se rundskriv under.

Kontaktpersoner

For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?