Tilskuddsordningen for bosatte utover opprinnelig anmodning i 2023

Ekstraordinært tilskudd på kr 50 000 for hver bosatt flyktning i 2023 utover opprinnelig anmodning 2023.

Sist oppdatert: 26. januar 2024

Om ordningen

  • Utbetalingene baserer seg på de som er registrert som bosatt, og utbetaling skjer i to omganger.
  • Første utbetaling var i desember 2023. Det ble utbetalt tilskudd for registrerte bosatte over opprinnelig anmodning per 01.12.2023.
  • Andre utbetalingsrunde gjennomføres i februar 2024. Det blir da utbetalt tilskudd for registrerte bosatte over opprinnelig anmodning 2023 per 31.01.2024. Registrerte bosettinger etter 01.12.2023 kommer med i denne runden.
  • Utbetalingene er merket:
    Tilskuddordningen for bosatte utover opprinnelig anmodning for 2023.

Det blir sendt ut tilskuddsbrev ved begge utbetalingene.

Kontakt

Ved eventuelle spørsmål, send e-post til bosrap@imdi.no

Fant du det du lette etter?