IMDi er i gang med vårrengjøringen, trenger hjelp fra kommunene

Vi skal snart i gang med digital forvaltning av integreringstilskuddet og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Da er det viktig å ha best mulig oversikt over saksbehandlingsmengden.

Sist oppdatert: 26. april 2021

IMDi har for tiden forsinkelser på saksbehandling av søknader for år 1, men rydder og vasker i innkomne saker og søknader med mål om å være mest mulig ajour innen utgangen av juli 2021.

Vi oppfordrer kommunene til å bidra til å holde det ryddig ved å:

  • sende søknad for år 1 snarest etter bosetting.
  • undersøke om grunnlaget for utbetaling av tilskudd er riktig, og sende IMDi endringer på korrigeringsskjema så snart som mulig.
  • huske å melde fra med en gang dersom dere får kjennskap at en person ikke lenger er i målgruppa (jf. RS 01/2021, punkt 3.2.8, og RS 02/2021, punkt 3.2.4).

Gjør vi en innsats på dette nå, kan vi redusere usikkerhet og uklarhet når vi går i gang med digitale løsninger fra i høst.

Fant du det du lette etter?