IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk

Første versjon av IMDis nye system for tilskuddsforvaltning IMDi Tilskudd er snart ferdig. Vi kan nå meddele at det ikke lenger er nødvendig å søke om integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Sist oppdatert: 20. september 2021

Med den nye løsningen får kommunene oversikt over sine tilskudd direkte ved hjelp av IMDinett pålogging.

Senere kommer mer funksjonalitet for dialog med IMDi og neste år kommer også søknadsskjema for tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker.

Integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige for tredje kvartal 2021

Utbetaling av tredje termin integreringstilskudd og særskilt tilskudd skjer gjennom den nye løsningen. Utbetaling foretas etter at terminen er slutt 30. september, i løpet av oktober. Dette gjør at vi får med alle endringer som har skjedd til og med tredje kvartal, og det gjør oss tryggere på at tilskuddet blir riktig beregnet. Utbetaling fra bank skjer som vanlig og kan spores tilbake til utbetalingsgrunnlaget i IMDi Tilskudd.

IMDi Tilskudd vil beregne og utbetale tilskudd for alle som er tilskuddsberettiget og bosatt i kommunen inneværende år fram til og med tredje kvartal, uavhengig av om søknad er sendt og behandlet. Dette betyr at kommunene ikke lenger trenger å søke tilskudd for personer som er bosatt i 2021. For personer som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før.

Hva vil bli annerledes med neste utbetaling?

Kommunene vil ikke lenger motta et tilskuddsbrev fra IMDi med informasjon om tilskuddet og tilhørende DSF-liste over personer. Denne informasjonen blir i stedet tilgjengelig i IMDi Tilskudd. Dette vil gjelde både for det første tilskuddsåret (år-1) og påfølgende år. Utbetalingsgrunnlaget blir tilgjengelig i IMDi Tilskudd i god tid før utbetaling. Kommunene kan dermed gi tilbakemelding om evt. feil eller mangler før utbetaling skjer.

Når får kommunene tilgang til IMDi Tilskudd?

Kommunene vil få tilgang til sin tilskuddsoversikt og utbetalingsgrunnlaget i IMDi Tilskudd til ulike tidspunkt. IMDi vil informere hver kommune om når det er mulig å logge på.

Opplæring i IMDi Tilskudd

Kommunene vil få tilbud om opplæring i IMDi Tilskudd. I første fase handler det om å lære seg å bruke kommuneportalen der tilskuddsoversikten og utbetalingsgrunnlaget ligger, og hvordan sende inn en endringsforespørsel/avviksmelding til IMDi. Funksjonaliteten for dette er ganske enkel, og opplæringen vil bestå av en e-læringsmodul samt et informasjonsskriv/brukerveiledning. Dette vil bli distribuert til alle kommuner i løpet av september, sammen med informasjon om når og hvordan IMDi Tilskudd blir tilgjengelig.

Hva skal kommunene gjøre nå?

Pålogging i ny løsning vil finne sted i IMDinett. Det er kommunens IMDinett-administrator som skal gi tilgang til kommunens brukere når ny løsning er på plass. Tildeling av tilganger i IMDi Tilskudd er ikke mulig enda, men allerede nå ber IMDi om tilbakemelding på hvem som skal være kommunens IMDi Tilskudd superbruker og som skal motta informasjon om opplæring og pålogging i av Tilskudd. Det vil bli mulig for kommuneadministrator å tildele så mange brukere som nødvendig. Superbruker er betegnelse på primærbruker av tilskuddsløsningen i kommunen og er den personen vi sender informasjon om pålogging og opplæring til. Tilgangene i IMDi Tilskudd vil være lik for brukere og superbruker.

Svarfrist: 21.09.2021

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker

Tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker er en del av neste fase. Her blir det ingen endringer før fra 2022.

Fant du det du lette etter?