Nå er IMDi Tilskudd snart klar med en ny tilskuddsordning

Ny funksjonalitet er snart på plass i IMDis nye system for tilskuddsforvaltning, IMDi Tilskudd. Fra siste halvdel av januar vil søknadsskjema for tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker ligge inne i løsningen.

Sist oppdatert: 10. desember 2021

IMDi Tilskudd vil da inneholde:

  • Integreringstilskudd
  • Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger
  • Tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker

Opplæring for nye brukere i IMDi Tilskudd

Kommunens saksbehandlere som jobber med å søke tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker vil få tilbud om opplæring i IMDi Tilskudd. Det handler om å lære seg å bruke kommunenes selvbetjeningsportal der søknadsskjema ligger, hvordan sende inn søknad, ha dialog med IMDi underveis i søknadsprosessen, motta meldinger og vedtak, sende endringsforespørsel samt regnskapsrapport til IMDi.

Opplæringen vil bestå av e-læringsmoduler og brukerveiledninger, samt innførende nettkurs for å komme i gang med bruk av løsningen. Informasjon om når og hvordan opplæringen vil bli gjennomført vil bli sendt på e-post til kommunene i løpet av desember. Alt opplæringsmateriell vil bli tilgjengelig i løsningen i ettertid slik at den som søker tilskuddet på vegne av kommunen vil ha tilgang til dette når som helst.

Tilganger og pålogging

Vi etablerer en egen tilgangsrolle i IMDi Tilskudd for tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker. Kun den som jobber med å søke dette tilskuddet skal ha denne rollen. Dette er for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for personene i målgruppen for tilskuddet. Tildeling av rollen i IMDi Tilskudd er ikke mulig enda, saksbehandlere vil få direkte beskjed om hva de skal gjøre når dette er klart.

Hva skal kommunene gjøre nå?

IMDi har 03.12.2021/06.12.2021 sendt e-post til postmottaket i alle kommuner som mottar integreringstilskudd og bedt om at saksbehandlere som søker om tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker på vegne av kommunen registrerer seg for å motta informasjon om pålogging og opplæring i den nye tilskuddsløsningen. Har du som søker om dette tilskuddet på vegne av kommunen ikke registrert deg ennå, ber vi om at du gjør det nå.

Hvis du kan, vent med å sende søknad til ny løsning er på plass

For å redusere saksbehandlingstid i overgang fra gammelt til nytt system, henstiller IMDi kommunene om å avvente innsendelse av søknader fra mandag 13.12.2021 frem til ny løsning åpner. For søknader med søknadsfrist fra 13.12.2021 til 01.03.2022 gis det nå automatisk 2 måneders utsatt søknadsfrist i IMDi Tilskudd.

Fant du det du lette etter?