Tilskudd.no - statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Kultur- og likestillingsdepartementet har lansert nettsiden tilskudd.no med oversikt over tilskudd til frivillige organisasjoner.

Sist oppdatert: 22. desember 2022

Tilskudd.no – Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner (dfo.no)

Siden inneholder informasjon om hvilke tilskuddsordninger frivillige organisasjoner kan søke på, hva som er tildelt og til hvem. Det er også utarbeidet nøkkeltall som viser tildelt tilskudd fordelt på departementer, tilskuddsforvaltere, type tilskuddsmottakere og geografi.

Fant du det du lette etter?