Produktkatalog for prosjekter i perioden 2021-2022

Produktkatalogen inneholder prosjekter som har fått tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak eller Jobbsjansen - med lenke til kommunens hjemmeside hvor utviklede produkter er lagret.

Sist oppdatert: 10. april 2024

Eksempler på produkter som er tilgjengelig er modeller, metoder, veiledere, manualer, tiltak, metoder, opplæringsplaner og verktøy som rutiner, ulike skjema, samarbeidsavtaler m.m.

Kommuner som har fått tilskudd, men som ikke har hjemmeside for produkter, er ikke med i produktkatalogen.

Lengre kvalifiseringsløp (år 4)

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Bømlomodellen år 2: Lærlingløp med mentor på arbeidsplass for vaksne innvandrarar med fluktbakgrunn (2020) Bømlo Les mer om prosjektet
I mål Moss  
Fra stønadsmottaker til selvforsørget Randaberg Les mer om prosjektet
Jobbsjansen Intro Steinkjer Les mer om prosjektet
4. år i intro Tønsberg Les mer om prosjektet

Fag- og yrkesopplæring, forberedelse til videregående

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Gloppenmodellen - ein utdanningsmodell for framtida Gloppen Les mer om prosjektet
Delkompetanseløp Vestfold Sandefjord  
Fagbrev i praksis Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)
Forkurs til videregående opplæring for voksne Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)
Tilpassa løp for fagbrev industrimekaniker - interkommunalt samarbeid Ulstein Les mer om prosjektet

Utprøving av arbeidsmåter i norskopplæringen

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Digital praksis Bergen Les mer om prosjektet
Arbeidsrettet norskopplæring med bruk av digitale verktøy og ressurser Karmøy  
Språkflåte: innovasjon i opplæringa av norsk og samfunnsfag Kinn Les mer om prosjektet
Blandet læring som metode i norskopplæringen Lillehammer Les mer om prosjektet
Utprøving av en systematisk erfaringsbasert språkdidaktikk for ungdommer med liten skolebakgrunn i forberedende voksenopplæring- et forsknings og utviklingsprosjekt Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)
Morsmålsstøtte i norskopplæringen for deltakere med liten skolebakgrunn Ålesund Les mer om prosjektet

Innhold i introduksjonsprogrammet og Jobbsjansen (inkl. arbeidsretting, praksis, bransjekurs, delkompetanse, sertifisering m.m.)

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Deltakeren i sentrum Birkenes Les mer om prosjektet
Modell for bedre samarbeid skole og foreldre med innvandrerbakgrunn Bærum Les mer om prosjektet
Prosjekt Frihet – Konflikthåndtering Grimstad Les mer om prosjektet (Passord til innlogging: frihet2019)
Helse og livsmestring Harstad Les mer om prosjektet
Digitale morsmålsverktøy for standardiserte element i introduksjonsprogrammet Kinn Les mer om prosjektet
Digital kompetanse som standardelement i intro som forberedelse til utdanning Stavanger Les mer om prosjektet
#digistart Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)

Helsefremmende tiltak som en del av kvalifiseringsløp

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Ein veg inn i lokalsamfunnet Bømlo Les mer om prosjektet
Fontenehus som inkludering - og integreringssarena Moss Les mer om prosjektet
Tilhørighet i Trondheim – Mobilisering for at skeive flyktninger skal oppleve frihet og empowerment for et verdig liv Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)

Innovative løsninger i kvalifiseringstiltak (inkl. jobbskaping/jobbsnekring i samarbeid med sosiale entreprenører eller bruk av Supported Employment-metodikk)

Prosjektnavn Kommune Hjemmeside
Gründersporet - lærebok i entreprenørskap, språkopplæring og livsmestring Alver Les mer om prosjektet
Arbeidsinkludering i urbant landbruk Bergen Les mer om prosjektet
Catering Hub Molde Les mer om prosjektet
Hverdagsvikarene Oslo, bydel Grorud Les mer om prosjektet
Kvalifiseringsløp - sosiale entreprenører Sandefjord  
Mulighetsrommet Sandefjord  
Hotellkompetanse Sarpsborg Les mer om prosjektet
Yrkesnorsk.no Skien Les mer om prosjektet
Eikra aktiv medborger - et arbeidsrettet introduksjonskurs med fokus på språkutvikling og livsmestring Stjørdal Les mer om prosjektet
På rett sted - Effektiv fagrelevant kvalifiseringstrapp Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)
Aktiv INNsats Trondheim Les mer om prosjektet (Klikk på overskriften til hvert prosjekt (eller se egen fane) for å finne hvert enkelt prosjekts produkter.)
Fant du det du lette etter?