Statsbudsjettet 2022, kap. 671, post 73 Tilskudd

Sist oppdatert: 1. november 2022

Stortinget har vedtatt midler direkte til følgende organisasjoner:

  • 1 mill. kroner til Peace Painting
  • 1 mill. kroner til SOS barnebyer – prosjektet SAMMEN
  • 1,3 mill. kroner til prosjektet Søster til søster
  • 8 mill. kroner til Språkopplæringsprogrammet KIA Velferd
  • 0,5 mill. kroner til arrangementet Til topps

Det er ikke mulig å søke.

Rapportering

Det skal rapportere på hvordan midlene er brukt og på måloppnåelse.

I regnskapene skal alle inntektskildene fremkomme. Det kreves ordinær revisorattest (ISA700) til årsregnskapet.

Frist for årsrapporteringen for tilskudd i 2022 er 15. mars 2023.

Tilskuddsrapport og regnskapsrapport skal sendes IMDi gjennom IMDis elektroniske søknadsportal.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om tilskuddet:

Chen Shangquan, e-post: csh@imdi.no, tlf.: 41 56 28 12

Fant du det du lette etter?